Kultura Popularna

to recenzowany kwartalnik naukowy wydawany nieprzerwanie od 2002 roku pod redakcją  medioznawcy prof. dr. hab. Wiesława Godzica. Celem naukowym czasopisma jest analiza kultury codzienności, nowych technologii, sztuki współczesnej, a także wszelkich obszarów związanych z zainteresowaniami społeczeństwa masowego. Aspiracją kwartalnika jest uchwycenie dynamicznych zmian zachodzących w kulturze popularnej, bez pominięcia jej kontrowersyjnych, czy znajdujących się w sferze społecznego tabu, aspektów.

Od 2012 roku „Kultura popularna” publikowana jest w wersji elektronicznej dostępnej na licencji CC. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 10 punktów za publikację w kwartalniku „Kultura Popularna” .


OGŁOSZENIE

Od sierpnia 2016 redakcja przyjmuje wyłącznie zgłoszenia wpisujące się w tematykę ogłaszanych Call for Papers. W przyszłości przewidywane są także wydania z tekstami o zróżnicowanej tematyce, jednak w takich sytuacjach każdorazowo będziemy o tym informować w odrębnym ogłoszeniu.