Kultura Popularna

to recenzowany kwartalnik naukowy wydawany nieprzerwanie od 2002 roku pod redakcją  medioznawcy prof. dr. hab. Wiesława Godzica. Celem naukowym czasopisma jest analiza kultury codzienności, nowych technologii, sztuki współczesnej, a także wszelkich obszarów związanych z zainteresowaniami społeczeństwa masowego. Aspiracją kwartalnika jest uchwycenie dynamicznych zmian zachodzących w kulturze popularnej, bez pominięcia jej kontrowersyjnych, czy znajdujących się w sferze społecznego tabu, aspektów.

Od 2012 roku „Kultura popularna” publikowana jest w wersji elektronicznej dostępnej na licencji CC. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 10 punktów za publikację w kwartalniku „Kultura Popularna” .


KONKURS

Konkurs na tekst o polskiej kulturze popularnej przed rokiem 1939

Kwartalnik "Kultura popularna" ogłasza konkurs na najlepszy tekst poświęcony historii kultury popularnej w Polsce do roku 1939. Autor/autorka wybranego przez jury tekstu otrzyma nagrodę w wysokości 2 tys. złotych. Do nadsyłania zgłoszeń zachęcamy uczestniczki i uczestników sympozjum o tej tematyce, zorganizowanego w styczniu na Uniwersytecie SWPS, a także osoby, które nie brały udziału w konferencji. Na teksty czekamy do 7 marca, proponowana objętość to 30-40 tys. znaków ze spacjami.

Do nadsyłania tekstów zachęcamy kulturoznawców, historyków, socjologów, filmoznawców, literaturoznawców oraz wszystkich zainteresowanych. Czekamy na teksty ujmujące kulturę popularną jako zestaw powiązanych ze sobą fenomenów usytuowanych w kontekście społecznym. Tym samym oznacza to odejście od tradycyjnych, utartych konceptualizacji ufundowanych na podziale na to, co 'wysokie' i to, co 'niskie', jednocześnie skoncentrowanych na wycinku kultury popularnej dającym się wpisać w pole badawcze tradycyjnych dyscyplin (np. badania literatury czy filmu) tudzież traktujących kulturę w oderwaniu od innych obszarów europejskich aby uchwycić lokalną dialektykę modernizmu i modernizacji oraz odpowiedzieć na pytanie, jak specyficzna lokalna sytuacja cywilizacyjna wpłynęła na symboliczne ekspresje doświadczenia nowoczesności oraz powiązane z nimi praktyki kulturowe, co syntetycznie, za Miriam Hansen, można nazwać wernakularyzacją modernizmu.

Przykładowe zagadnienia:

 • literatura i kultura literacka
 • radio i kultura radiowa
 • film i kultura filmowa
 • kultura miejska/kultura robotnicza
 • muzyka i kultura muzyczna
 • kultura performatywna: kabaret, rewia itp.
 • zabawy, widowiska i rozrywki publiczne
 • prasa i kultura prasowa
 • widowiska sportowe

Wyboru najlepszego tekstu dokona jury w składzie:

 • dr Łukasz Biskupski
 • dr hab. Mirosław Filiciak
 • dr Justyna Jaworowska
 • dr Piotr Morawski
 • dr Piotr Olkusz
 • dr Michał Pabiś-Orzeszyna
 • mgr Monika Rawska
 • dr Monika Wąsik

Wyniki ogłoszone zostaną na stronie http://kulturapopularna-online.pl w dniu publikacji numeru tematycznego kwartalnika "Kultura popularna" (nie później, niż 20 czerwca 2016r.)

Regulamin konkursu znajduje się na stronie kwartalnika: http://swps.pl/kulturapopularna w zakładce 'Konkurs'

Teksty, sformatowane zgodnie ze standardami "Kultury popularnej" (zasady przygotowania maszynopisu znajdują się w zakładce 'dla autorów) prosimy przesłać na adres: historia-popkultury@swps.edu.pl

Konkurs jest częścią projektu badawczego sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/E/H82/03878